Nasz adres:

Kancelaria Radców Prawnych Obidziński, Opęchowska, Zawistowska sp.p.

15-889 Białystok

ul. Brukowa 28 lok. 5

tel. + 48 85-742-03-30

tel. + 48 603-408-575

 

RODO

Szanowni Państwo !

w dniu 25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Rozporządzenie, które nie wymaga implementacji (obowiązuje wprost) wraz z nową ustawą o ochronie danych osobowych (aktualnie jeszcze na etapie procedury legislacyjnej) zmienia podejście do procesów przetwarzania danych osobowych. Administratorzy danych osobowych powinni na nowo przyjrzeć się dotychczasowemu przetwarzaniu danych osobowych w swoich jednostkach i do 25 maja br. dostosować się do nowych wymagań, w szczególności opracować procedurę przetwarzania danych osobowych, upoważnienia, zgody na przetwarzanie, klauzule informacyjne, umowę o powierzeniu przetwarzania, rejestr czynności przetwarzania, zapewnić wdrożenie środków minimalizujących wystąpienie incydentów. Administratorom pozostaje również podjęcie decyzji czy są zobowiązani do powołania w swojej jednostce inspektora ochrony danych.

Nasza kancelaria gotowa jest wesprzeć Państwa w tych działaniach, co wymaga indywidualnego podejścia do każdej jednostki przetwarzającej dane. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.