Nasz adres:

Kancelaria Radców Prawnych Obidziński, Opęchowska, Zawistowska sp.p.

15-889 Białystok

ul. Brukowa 28 lok. 5

tel. + 48 85-742-03-30

tel. + 48 603-408-575

 

O kancelarii

Kancelaria jest kontynuacją indywidualnej praktyki prowadzonej od 1997 roku przez radcę prawnego Krzysztofa Obidzińskiego. Wraz z rozwojem i poszerzaniem zakresu świadczonych usług powiększał się zespół pracowników i współpracowników. Naturalnym etapem rozwoju kancelarii była zmiana formy działalności poprzez zaproszenie radcy prawnego Katarzyny Opęchowskiej do współpracy w charakterze partnera. Od 2014 r. kontynuujemy działalność w formie spółki partnerskiej. W styczniu 2015 r. do grona partnerów dołączyła radca prawny Anna Zawistowska.

Świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

W sferze gospodarki skutecznie rozwiązujemy problemy prawne zlecone nam przez klientów poprzez udział w negocjacjach, mediacjach i postępowaniach sądowych. Naszą ambicją jest kompleksowe doradztwo, którego celem jest uniknięcie przez podmioty, z którymi współpracujemy, problemów prawnych w przyszłości. Realizujemy to poprzez ścisłą współpracę, w trakcie której poznajemy nie tylko naszego klienta, ale również otoczenie gospodarcze w którym funkcjonuje. Pomagamy w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, zabezpieczamy interesy podmiotów będących pod naszą opieką poprzez neutralizowanie zagrożeń, właściwe zabezpieczenie kontraktów, efektywną i szybką windykację. Współpracujemy z doradcą podatkowym, rzecznikiem patentowym i tłumaczami przysięgłymi.Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów na co dzień wykorzystujemy środki porozumiewania się na odległość, co umożliwia nam sprawniejsze i tańsze rozwiązywanie problemów klientów. Dzięki temu możemy świadczyć usługi na terenie całego kraju.

Współpracując z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej dbamy, by problem prawny nie stał się głównym problemem życiowym człowieka. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby w pierwszej kolejności doprowadzić do rozwiązania konfliktów w drodze ugody i kompromisu, zwracając uwagę na koszty emocjonalne spornych postępowań sądowych. W wypadku, gdy uniknięcie konfrontacji jest niemożliwe, kompetentnie reprezentujemy interes naszych klientów.

Gwarancją sukcesu jest sprawdzony zespół kancelarii, zapewniający wysoki poziom kompetencji. Powierzając nam swoje sprawy macie Państwo gwarancję profesjonalnej obsługi świadczonej przez doświadczonych i zaangażowanych prawników. Nie boimy się nowych wyzwań i innowacyjnego podejścia do powierzanych nam spraw. Szczególnie istotna jest dla nas dbałość o tajemnicę zawodową.