Nasz adres:

Kancelaria Radców Prawnych Obidziński, Opęchowska, Zawistowska sp.p.

15-889 Białystok

ul. Brukowa 28 lok. 5

tel. + 48 85-742-03-30

tel. + 48 603-408-575

 

Nasi Klienci

Nasze doświadczenie zdobyliśmy obsługując przedsiębiorców działający w różnych obszarach i w różnych formach prawnych, prowadzących działalność handlową, budowlaną, usługową, wydawniczą, reklamową, farmaceutyczną, medyczną. Świadczymy pomoc prawną także na rzecz organizacji pozarządowych. Obsługujemy również klientów indywidualnych w sprawach majątkowych, pracowniczych, nieruchomości, praw autorskich i ochrony dóbr osobistych.