Nasz adres:

Kancelaria Radców Prawnych Obidziński, Opęchowska, Zawistowska sp.p.

15-889 Białystok

ul. Brukowa 28 lok. 5

tel. + 48 85-742-03-30

tel. + 48 85-742-03-31

Specjalizacja

 Prawo autorskie  

 Prawo prasowe 

 Prawo budowlane

 Obsługa procesów inwestycyjnych

 Przekształcenia podmiotów gospodarczych 

 Reprezentowanie w sporach sądowych