Nasz adres:

Kancelaria Radców Prawnych Obidziński, Opęchowska, Zawistowska sp.p.

15-889 Białystok

ul. Brukowa 28 lok. 5

tel. + 48 85-742-03-30

tel. + 48 603-408-575

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczoną przez nas pomoc prawną ustalane jest z każdym klientem indywidualnie. Wysokość odpłatności uzależniona jest od rodzaju powierzonych nam spraw, jej czasochłonności i stopnia skomplikowania. Staramy się zaoferować Państwu najdogodniejsze warianty rozliczeń, stosując następujące systemy:

Wynagrodzenie jednorazowe - określane z góry za jednorazowe zlecenie, np. za poradę prawną, opinię, umowę, poprowadzenie sprawy sądowej lub administracyjnej

Wynagrodzenie ryczałtowe periodyczne – stosowane głównie przy obsłudze przedsiębiorców, którzy potrzebują stałego wsparcia w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej; ustalona stawka ryczałtowa pozostaje na stałym poziomie niezależnie od ilości godzin pracy poświęconej na wykonanie powierzonych zadań

Wynagrodzenie wg stawki godzinowej – ustalane jest jako iloczyn przepracowanych na Państwa rzecz godzin wg kwoty wcześniej uzgodnionej jednostki rozliczeniowej; stosowane głównie przy realizacji skomplikowanych projektów, kiedy określenie z góry wynagrodzenia jednorazowego jest utrudnione z uwagi na brak możliwości określenia nakładu pracy

Wynagrodzenie ryczałtowe z premią za sukces tzw. success fee – składające się z wynagrodzenia ryczałtowego w stałej wysokości oraz dodatkowej premii należnej w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia powierzonej nam sprawy

Wynagrodzenie w systemie mieszanym – wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące określoną ilość godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym, z dodatkowym wynagrodzeniem po przekroczeniu limitu godzin z ryczałtu, liczone jako iloczyn ilości godzin ponad przepracowany limit i stawki godzinowej