Nasz adres:

Kancelaria Radców Prawnych Obidziński, Opęchowska, Zawistowska sp.p.

15-889 Białystok

ul. Brukowa 28 lok. 5

tel. + 48 85-742-03-30

tel. + 48 603-408-575

 

Zakres usług

Naszym klientom doradzamy:

- w zakresie ochrony praw autorskich i dóbr osobistych

- przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, jej rozpoczęciu i prowadzeniu

- w przekształceniach podmiotów gospodarczych

- w fuzjach i przejęciach

- w przygotowaniu sukcesji

- przy obsłudze prawnej inwestycji

- przy obsłudze prawnej działalności developerskiej

- przy obsłudze windykacji należności

- w trakcie prowadzonych negocjacji

- w sporach majątkowych i niemajątkowych

- w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

- w sprawach administracyjnych

- w sprawach skarbowych

- w sprawach rodzinnych i spadkowych

- sprawach dotyczących nieruchomości

- w sprawach konsumenckich

- przy tworzeniu organizacji non profit, stowarzyszeń i fundacji

Zastępujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej.

Świadczymy usługi także w języku angielskim i rosyjskim.