Nasz adres:

Kancelaria Radców Prawnych Obidziński, Opęchowska, Zawistowska sp.p.

15-889 Białystok

ul. Brukowa 28 lok. 5

tel. + 48 85-742-03-30

tel. + 48 603-408-575

 

Zakres usług

 Naszym klientom doradzamy:

 - w zakresie ochrony praw autorskich i dóbr osobistych

 - przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, jej rozpoczęciu i prowadzeniu

 - w przekształceniach podmiotów gospodarczych

 - w fuzjach i przejęciach

 - w przygotowaniu sukcesji

 - przy obsłudze prawnej inwestycji

 - przy obsłudze prawnej działalności developerskiej

 - przy obsłudze windykacji należności

 - w trakcie prowadzonych negocjacji

 - w sporach majątkowych i niemajątkowych

 - w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 - w sprawach administracyjnych

 - w sprawach skarbowych

 - w sprawach rodzinnych i spadkowych

 - sprawach dotyczących nieruchomości

 - w sprawach konsumenckich

 - przy tworzeniu organizacji non profit, stowarzyszeń i fundacji

Zastępujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej.

Świadczymy usługi także w języku angielskim i rosyjskim.