Nasz adres:

Kancelaria Radców Prawnych Obidziński, Opęchowska, Zawistowska sp.p.

15-889 Białystok

ul. Brukowa 28 lok. 5

tel. + 48 85-742-03-30

tel. + 48 603-408-575

 

Krzysztof Obidziński

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

Jest specjalistą prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. Zajmuje się sprawami cywilnymi, w szczególności sprawami gospodarczymi i prawem spółek, doradza stronom w postępowaniach upadłościowych i przy rozwiązywaniu sporów związanych z realizacją procesów budowlanych. Prowadzi postępowania windykacyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie procesów cywilnych. Świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym ze wschodu.

 - telefon: 603-686-575, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katarzyna Opęchowska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

Prowadzi bieżąca obsługę podmiotów gospodarczych. Zajmuje się prawem cywilnym, prawem reklamy, prawem prasowym, ochroną dóbr osobistych. Doradza w sprawach z zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych, prawa pracy. W imieniu naszych klientów prowadzi windykację należności. Jej działania zawodowe koncentrują się także na prawie nieruchomości. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Jest członkiem zwyczajnym Północno-Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Białymstoku

- telefon: 507-506-918, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Zawistowska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

Obszarem jej działania jest przede wszystkim prawo cywilne i gospodarcze, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa zobowiązań i prawa turystycznego. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, posiada też doświadczenie w obsłudze prawnej banków. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także problematyka związana z działalnością organizatorów turystyki, działalnością sklepów internetowych i prawem konsumenckim.

- telefon: 505-062-597, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Miklaszewicz

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

W ramach programu Socrates Erasmus studiowała na Wydziale Prawa Mykolo Romerio Universitetas w Wilnie. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie Prawniczego Języka Angielskiego. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego oraz prawa gospodarczego. Posiada doświadczenie z zakresu tworzenia oraz przekształceń spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z kapitałem zagranicznym, a także w zakresie procesów inwestycyjnych w budownictwie. Zajmuje się pełną obsługą prawną przedsiębiorców między innymi z branży budowlanej i motoryzacyjnej.

- telefon: 603-408-575, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paulina Rudnik

Aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

Zajmuje się obsługą spółek prawa handlowego (tworzenie projektów umów, rejestracja podmiotów w KRS, sporządzanie uchwał, regulaminów), prawem upadłościowym i naprawczym, prawem autorskim i prasowym (sporządzanie umów, problematyka publikacji w środkach masowego przekazu). Działa także w obszarze prawa ubezpieczeniowego (sprawy z organami ubezpieczeniowymi dotyczące objęciem obowiązkiem ubezpieczenia)

- telefon: 603-408-575, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Mudź

Prowadzi obsługę prawną wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Zajmuje się sprawami rejestrowymi w KRS. Obsługuje działalność organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników). Prowadzi windykację należności.

- telefon: 603-408-575, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.