Partnerzy

KRZYSTOF OBIDZIŃSKI

RADCA PRAWNY - PARTNER

Założyciel Kancelarii. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1993 r.
Jest ekspertem prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego.
Od wielu lat doradza przedsiębiorcom w sprawach gospodarczych, m.in. w wyborze oraz efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzeniu przekształceń spółek i doradztwie biznesowym. Udziela pomocy prawnej w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i przy rozwiązywaniu sporów związanych z realizacją procesów budowlanych. Od wielu lat reprezentuje klientów w różnego rodzaju sporach cywilnych. Świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym ze wschodu.
Posiada także duże doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek akcyjnych.
Jest członkiem Komisji Prawa Autorskiego funkcjonującej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KATARZYNA OPĘCHOWSKA

RADCA PRAWNY - PARTNER

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2010 r.
Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora publicznego. Od wielu lat doradza w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego i prawa reklamy.
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prowadzi audyty i szkolenia w tym zakresie, a także udziela bieżących porad prawnych we wszelkich aspektach powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jej działania zawodowe koncentrują się także na prawie nieruchomości oraz doradztwie inwestycyjnym, w tym m.in. na analizie stanu prawnego nieruchomości wraz z zagospodarowaniem terenu i możliwości wykorzystania nieruchomości w konkretnym zamierzeniu inwestycyjnym.
Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy.
Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Jest członkiem zwyczajnym Północno-Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Białymstoku.
Występowała jako prelegent szkoleń z zakresu prawa nieruchomości, ochrony danych osobowych; prowadzi szkolenia na zlecenie podmiotów gospodarczych i innych instytucji.
Posiada doświadczenie w pracy w organach nadzorczych podmiotów rejestrowych.
Posługuje się językiem angielskim.

ANNA ZAWISTOWSKA

RADCA PRAWNY - PARTNER

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2010 r.
Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców sektora budowlanego i turystycznego. Specjalizuje się w prawie budowlanym i prawie turystycznym. Reprezentuje klientów w procesach cywilnych w tym m.in. w procesach o wszelkie roszczenia wynikające z umów o roboty budowlane i prace projektowe.
Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej banków i instytucji pożyczkowych.
Doradza w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym dotyczących działalności sklepów internetowych. Prowadzi audyty mające na celu dostosowanie działalności podmiotu do RODO oraz świadczy pomoc prawną w sprawach naruszeń ochrony danych osobowych.
Występowała jako prelegent szkoleń z zakresu prawa turystycznego, prawa bankowego i zabezpieczeń wierzytelności, prawa nieruchomości i ochrony danych osobowych; prowadzi szkolenia na zlecenie podmiotów gospodarczych i innych instytucji.
Posiada doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek akcyjnych.

15-889 Białystok
ul. Brukowa 28 lok. 5
NIP 542-323-50-84
KRS 0000490121

kom. +48 603 408 575
tel/fax: +48 85 742 03 30
www.obidzinski.pl
kancelaria@obidzinski.pl