Kariera

Oferujemy możliwość współpracy i rozwoju zawodowego prawnikom, ukierunkowanym na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty.

Szukamy osób ambitnych i zaangażowanych w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz klientów kancelarii. Dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami, zyskają oni możliwość sprawdzenia w praktyce zdobytej wiedzy oraz rozwoju zawodowego w profesjonalnej firmie prawniczej. Ze swojej strony oferujemy komfort pracy; uwzględniamy możliwości dyspozycyjne pracownika, zwłaszcza w przypadku aplikantów radcowskich. W zamian oczekujemy kreatywności, inicjatywy w działaniu i dążenia do opracowania samodzielnych rozwiązań.

Umożliwiamy także odbywanie praktyk studentom IV i V roku na kierunku prawo.

CZYNNE PROCESY REKRUTACYJNE – AKTUALNIE BRAK OFERT

Zapoznaj się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

15-889 Białystok
ul. Brukowa 28 lok. 5
NIP 542-323-50-84
KRS 0000490121

kom. +48 603 408 575
tel/fax: +48 85 742 03 30
www.obidzinski.pl
kancelaria@obidzinski.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając formularz kontaktowy lub kontaktując się za pośrednictwem email, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu oraz innych danych wskazanych w treści przesłanej wiadomości.

Wskazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Panią/Panem kontaktu w związku ze skierowanym przez Panią/Pana zapytaniem, Pani/Pana uczestnictwem w procesie rekrutacji czy ustaleniem zasad ewentualnej współpracy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wobec przekazania przez Panią/Pana danych osobowych informujemy, iż Kancelaria Radców Prawnych Obidziński, Opęchowska, Zawistowska sp.p. z siedzibą przy ul. Brukowej 28 lok. 5, 15-889 Białystok stanie się
Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Kancelarią możliwy jest pod ww. adresem, a także pod nr tel. 85 742 03 30, 603 408 575, email: kancelaria@obidzinski.pl

W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu czy korespondencji email. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody i nie dłużej niż przez czas trwania rekrutacji. .

Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych i ich prostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.