Pracownicy

DOMINIKA WOJSZKO-MAJ

RADCA PRAWNY

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2019 r. Egzamin zawodowy złożyła z najlepszym rezultatem w Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym obsługę korporacyjną spółek osobowych i kapitałowych. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym w doborze odpowiedniej formy jej prowadzenia do zamierzonego przez klientów przedsięwzięcia.
Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów o zasięgu międzynarodowym, w tym w prowadzeniu sporów sądowych o charakterze transgranicznym. Zajmuje się opracowywaniem strategii procesowej oraz zastępowaniem klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych.
Świadczy pomoc prawną w języku angielskim.

MAŁGORZATA KĘDZIA

RADCA PRAWNY

Z kancelarią związana od 2014r.
W bieżącej pracy zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży budowlanej. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze elektronicznych postępowań upominawczych. Prowadzi sprawy klientów w zakresie dochodzenia zaległych roszczeń, w szczególności zapłaty należnego wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług. Specjalizuje się w prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań egzekucyjnych.
Prowadzi obsługę prawną podmiotów ze wschodu, w szczególności w zakresie założenia i rejestracji spółek prawa handlowego.
Reprezentuje klientów w sporach cywilnych, w tym m.in. wynikających ze stosowania prawa zobowiązań, prawa budowlanego i spadkowego.
Świadczy pomoc prawną w języku rosyjskim.

AGNIESZKA MUDŹ

ASYSTENT RADCY PRAWNEGO

Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń i windykacji należności oraz postępowań rejestrowych.
Zajmuje się sprawami wieczystoksięgowymi. Obsługuje działalność organów spółek.
Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym m.in. opracowaniu pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odwołań od decyzji zamawiającego, odpowiedzi na odwołania, przystąpień do postępowania odwoławczego. Przygotowuje dokumentację dotyczącą zgłaszania wierzytelności/roszczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz dokumentację z zakresu RODO, w tym m.in. polityki prywatności, klauzule informacyjne, zgody marketingowe.

ALEKSANDRA CZOŁPIŃSKA

APLIKANT RADCOWSKI

Uczestniczy w obsłudze przedsiębiorców m.in. w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu sprzedaży towarów i usług. Zajmuje się windykacją i monituje przebieg postępowań egzekucyjnych. Przygotowuje analizy prawne do zagadnień związanych z procesami sądowymi. W obszarze jej zainteresowań naukowych leży prawo cywilne i gospodarcze.

Udziela wsparcia prawnego podmiotom ze wschodu, w tym m.in. w sprawach związanych z uzyskaniem karty pobytu, pozwolenia na pracę.

Włada językiem angielskim.

WSPÓŁPRACOWNICY

NATALIA BOHOJŁO-NAUMOWICZ

ADWOKAT

Zawód adwokata wykonuje od 2010 r.
Obszarem jej zainteresowań są przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń. Prowadzi kompleksową obsługę na wszystkich etapach postępowania karnego oraz mediacyjnego, zarówno w roli obrońcy, jak również pełnomocnika pokrzywdzonych.
Szczególne miejsce w jej aktywności zawodowej zajmują także sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego tj. postępowania o rozwód i separację, alimenty, władzę rodzicielską oraz kontakty z małoletnimi dziećmi. Świadcząc pomoc prawną klientom indywidualnym zajmuje się także prowadzeniem spraw majątkowych, dotyczących podziału majątku wspólnego oraz zniesienia współwłasności.

IZABELLA TROCHIMCZUK

DORADCA PODATKOWY

Zawód doradcy podatkowego wykonuje od 2009 r.
Jest specjalistą z zakresu opodatkowania firm, szczególnie spółek kapitałowych, posiada doświadczenie w pracy z dużymi korporacjami z regionu podlaskiego. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu prawa podatkowego.
Sporządza opinie podatkowe z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, osób fizycznych, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości. Audytuje rozliczenia podatkowe spółek kapitałowych oraz osobowych. Reprezentuje podatników podczas kontroli podatkowych oraz jako pełnomocnik przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Od 2014 roku wchodzi w skład Zarządu Podlaskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

15-889 Białystok
ul. Brukowa 28 lok. 5
NIP 542-323-50-84
KRS 0000490121

kom. +48 603 408 575
tel/fax: +48 85 742 03 30
www.obidzinski.pl
kancelaria@obidzinski.pl