Pracownicy

MAŁGORZATA KĘDZIA

RADCA PRAWNY

Z kancelarią związana od 2014r.
W bieżącej pracy zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży budowlanej. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze elektronicznych postępowań upominawczych. Prowadzi sprawy klientów w zakresie dochodzenia zaległych roszczeń, w szczególności zapłaty należnego wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług. Specjalizuje się w prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań egzekucyjnych.
Prowadzi obsługę prawną podmiotów ze wschodu, w szczególności w zakresie założenia i rejestracji spółek prawa handlowego.
Reprezentuje klientów w sporach cywilnych, w tym m.in. wynikających ze stosowania prawa zobowiązań, prawa budowlanego i spadkowego.
Świadczy pomoc prawną w języku rosyjskim.

AGNIESZKA MUDŹ

ASYSTENT RADCY PRAWNEGO

Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń i windykacji należności oraz postępowań rejestrowych.
Zajmuje się sprawami wieczystoksięgowymi. Obsługuje działalność organów spółek.
Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym m.in. opracowaniu pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odwołań od decyzji zamawiającego, odpowiedzi na odwołania, przystąpień do postępowania odwoławczego. Przygotowuje dokumentację dotyczącą zgłaszania wierzytelności/roszczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz dokumentację z zakresu RODO, w tym m.in. polityki prywatności, klauzule informacyjne, zgody marketingowe.

ALEKSANDRA CZOŁPIŃSKA

APLIKANT RADCOWSKI

Uczestniczy w obsłudze przedsiębiorców m.in. w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu sprzedaży towarów i usług. Zajmuje się windykacją i monituje przebieg postępowań egzekucyjnych. Przygotowuje analizy prawne do zagadnień związanych z procesami sądowymi. W obszarze jej zainteresowań naukowych leży prawo cywilne i gospodarcze.

Udziela wsparcia prawnego podmiotom ze wschodu, w tym m.in. w sprawach związanych z uzyskaniem karty pobytu, pozwolenia na pracę.

Włada językiem angielskim.

DAWID DMITRUK

APLIKANT RADCOWSKI

Z kancelarią związany od 2023r.
W kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie dochodzenia zaległych roszczeń zarówno w postępowaniach sądowych jak również w postępowaniach egzekucyjnych. Doradza pracodawcom w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa pracy. Przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych m.in. umów najmu, czy umów o świadczenie usług.
W obszarze jego zainteresowań znajduje się problematyka prawa rolnego ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz procedury znoszenia współwłasności gospodarstw rolnych.

WSPÓŁPRACOWNICY

NATALIA BOHOJŁO-NAUMOWICZ

ADWOKAT

Zawód adwokata wykonuje od 2010 r.
Obszarem jej zainteresowań są przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń. Prowadzi kompleksową obsługę na wszystkich etapach postępowania karnego oraz mediacyjnego, zarówno w roli obrońcy, jak również pełnomocnika pokrzywdzonych.
Szczególne miejsce w jej aktywności zawodowej zajmują także sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego tj. postępowania o rozwód i separację, alimenty, władzę rodzicielską oraz kontakty z małoletnimi dziećmi. Świadcząc pomoc prawną klientom indywidualnym zajmuje się także prowadzeniem spraw majątkowych, dotyczących podziału majątku wspólnego oraz zniesienia współwłasności.

15-889 Białystok
ul. Brukowa 28 lok. 5
NIP 542-323-50-84
KRS 0000490121

kom. +48 603 408 575
tel/fax: +48 85 742 03 30
www.obidzinski.pl
kancelaria@obidzinski.pl